Througheyes

. . ใ น ม่ า น ห ม อ ก . . i n  t h e  m i s t . . 🙏🙏🙏 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 31

. . ใ น ม่ า น ห ม อ ก . . i n t h e m i s t . . 🙏🙏🙏 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

เด็กๆแข่งกันขึ้น..😁 Babies!!! 🍀👊 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

เด็กๆแข่งกันขึ้น..😁 Babies!!! 🍀👊 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

ในอ้อมกอด..หุบเขา..เช้าที่สวยสุดของสิงหา… Bye bye August… (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

ในอ้อมกอด..หุบเขา..เช้าที่สวยสุดของสิงหา… Bye bye August… (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

อึ ม ๆ . . กั บ เ ช้ า ข รึ ม ๆ  |  s u n d a y (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

อึ ม ๆ . . กั บ เ ช้ า ข รึ ม ๆ | s u n d a y (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

"จอนกระจก"
Aug 30

"จอนกระจก"

"หนาวนี้..กินมะเขือกัน" มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่ หวานหย่อยมากกกก..ใกล้หหน้าหนาวแล้ว จับเพาะซะเบย (บ่มเมล็ดมา 1คืน) (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

"หนาวนี้..กินมะเขือกัน" มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่ หวานหย่อยมากกกก..ใกล้หหน้าหนาวแล้ว จับเพาะซะเบย (บ่มเมล็ดมา 1คืน) (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

เพาะ “โต้วเหมี่ยว”(เมล็ดถั่วลันเตา) สองวันสองคืนที่ไร่ |  Peas (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

เพาะ “โต้วเหมี่ยว”(เมล็ดถั่วลันเตา) สองวันสองคืนที่ไร่ | Peas (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

ใบไม้งาม..ยามเช้า (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 29

ใบไม้งาม..ยามเช้า (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

U F O ที่ไร่จอน!!! 😁 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 29

U F O ที่ไร่จอน!!! 😁 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

f a m i l y   t r e e
Aug 29

f a m i l y t r e e