Througheyes

ผักโต้วเหมี่ยว..โตเต็มเหนี่ยว 🌱👊  PEAS (at Bangkok, Thailand)
Sep 3

ผักโต้วเหมี่ยว..โตเต็มเหนี่ยว 🌱👊 PEAS (at Bangkok, Thailand)

วันพัก..ที่กรุง..  |  Inside..Outside.. (at Bangkok, Thailand)
Sep 1

วันพัก..ที่กรุง.. | Inside..Outside.. (at Bangkok, Thailand)

ผักสลัด บัตเตอร์เฮด ล็อตแรก งามหลายๆ รอแพ็คลงถุงคืนนี้  Fresh from John-non-rai Farm! (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 31

ผักสลัด บัตเตอร์เฮด ล็อตแรก งามหลายๆ รอแพ็คลงถุงคืนนี้ Fresh from John-non-rai Farm! (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

. . ใ น ม่ า น ห ม อ ก . . i n  t h e  m i s t . . 🙏🙏🙏 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 31

. . ใ น ม่ า น ห ม อ ก . . i n t h e m i s t . . 🙏🙏🙏 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

เด็กๆแข่งกันขึ้น..😁 Babies!!! 🍀👊 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

เด็กๆแข่งกันขึ้น..😁 Babies!!! 🍀👊 (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

ในอ้อมกอด..หุบเขา..เช้าที่สวยสุดของสิงหา… Bye bye August… (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

ในอ้อมกอด..หุบเขา..เช้าที่สวยสุดของสิงหา… Bye bye August… (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

อึ ม ๆ . . กั บ เ ช้ า ข รึ ม ๆ  |  s u n d a y (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

อึ ม ๆ . . กั บ เ ช้ า ข รึ ม ๆ | s u n d a y (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

"จอนกระจก"
Aug 30

"จอนกระจก"

"หนาวนี้..กินมะเขือกัน" มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่ หวานหย่อยมากกกก..ใกล้หหน้าหนาวแล้ว จับเพาะซะเบย (บ่มเมล็ดมา 1คืน) (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

"หนาวนี้..กินมะเขือกัน" มะเขือเทศพันธุ์เชอรี่ หวานหย่อยมากกกก..ใกล้หหน้าหนาวแล้ว จับเพาะซะเบย (บ่มเมล็ดมา 1คืน) (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)

เพาะ “โต้วเหมี่ยว”(เมล็ดถั่วลันเตา) สองวันสองคืนที่ไร่ |  Peas (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)
Aug 30

เพาะ “โต้วเหมี่ยว”(เมล็ดถั่วลันเตา) สองวันสองคืนที่ไร่ | Peas (at John-non-rai farm @klang dong Pakchong)